Iron Mask Trailer


Iron Mask

Le masque de fer

  • Genre: Action, Adventure, Fantasy


  • Director: Oleg Stepchenko
  • Producer(s): Alexey A. Petrukhin, Fang Yingchun, Gao Haitao, Gleb Fetisov, Jackie Chan, La Peikang, Liu Xuan, Sergey Bespalov, Sergey Selyanov, Wang Yunuo, Xu Jianshai, Zhao Yunping
  • Writer(s): Aleksey Petrukhin
  • Studio: VVS Films
  • Length: 2h 01m
Change Location