Fidelity Affiche de film

Fidelity

  • Genre: Drama

  • Director: Nigina Sayfullaeva
  • Producer(s): Evgeniy Nikishov, Valeriy Fedorovich
  • Writer(s): Lyubov Mulmenko, Nigina Sayfullaeva
  • Length: 1h 22m

Synopsis

Lena is in love with her husband, but his inattentiveness drives her to seek attention elsewhere.

Cast

Evgeniya Gromova, Aleksandr Pal, Aleksey Agranovich, Anna Kotova, Elizaveta Lotova, Nino Ninidze, Valentin Samokhin, Mikhail Troynik
Change Location