Good Stripes Affiche de film

Good Stripes

  • Genre: Drama

  • Director: Yukiko Sode
  • Producer(s): Asako Nishikawa, Keisuke Konishi, Naoto Kano, Toshikazu Nishigaya
  • Writer(s): Yukiko Sode
  • Length: 1h 58m

Synopsis

A couple decides to get married because of a pregnancy.

Cast

Tsuyoshi Ujiki, Yuko Nakamura, Asami Usuda, Ayumu Nakajima, Juri Ihata, Akiko Kikuchi, Kyoko , Itsuki Sagara, Yûya Sekiguchi, Yûko Yamamoto
Change Location