Poupelle of Chimney Town Affiche de film

Poupelle of Chimney Town

  • Genre: Adventure, Fantasy, Animation, Other

  • Director: Yusuke Hirota
  • Writer(s): Akihiro Nishino
  • Length: 1h 40m

Synopsis

Cast

Eiko Koike, Jun Kunimura, Toru Nomaguchi, Sairi Itô, Mana Ashida, Shinosuke Tatekawa, Shingo Fujimori, Seiji Miyane, Shosei Ohira, Kazuki Iio, Takaya Yamauchi
Change Location