Xiao Wu Affiche de film

Xiao Wu

Synopsis

Trying to forget his troubles, a small-time thief (Hongwei Wang) visits a brothel and falls for a prostitute (Hao Hong Jian).

Cast

Hongwei Wang, Hao Hong Jian, Zuo Baitao, Ma Jinrei, Liu Junying, Yonghao Liang, An Qunyan, Jiang Dongdong
Change Location