Detective Chinatown 3

  • Release Date: January 24, 2020 (limited)
  • Genre: Action, Adventure, Comedy

  • Director: Chen Sicheng
  • Producer(s): Genki Kawamura, Yoshihiro Furusawa, Shawn Xiang Yue, Shang Na, Xu Jianhai, King Bai
  • Writer(s): Chen Sicheng
  • Studio: Warner Bros. Pictures
  • Length: 2h 16m
Change Location