Ainu Mosir Affiche de film

Ainu Mosir

  • Genre: Drama

  • Writer(s): Takeshi Fukunaga
  • Length: 1h 24m

Cast

Kanto Shimokura

Kanto Shimokura

as Kanto

Debo Akibe

Debo Akibe

as Debo

Emi Shimokura

Emi Shimokura

as Emi

OKI

OKI

Koji Yuki

Koji Yuki

as Koji

Toko Miura

Toko Miura

as Yoshida

Change Location