Knights of Sidonia: Love Woven in the Stars Affiche de film

Knights of Sidonia: Love Woven in the Stars

  • Release Date: September 13, 2021 (limited)
  • Genre: Action, Animation

  • Director: Hiroyuki Seshita, Tadahiro Yoshihira
  • Writer(s): Sadayuki Murai, Tetsuya Yamada
  • Length: 1h 50m | Classification: PG
  • Le Score Rotten Tomatoes®
    Audience Score 100%

Cast

Takako Honda

Takako Honda

as Sasaki

Atsuko Tanaka

Atsuko Tanaka

as Ittan Samari

Ayane Sakura

Ayane Sakura

as Mozuku Kunato

Takehito Koyasu

Takehito Koyasu

as Ochiai

Ryota Ohsaka

Ryota Ohsaka

as Nagate Tanikaze

Aya Suzaki

Aya Suzaki

as Tsumugi Shiraui

Aki Toyosaki

Aki Toyosaki

as Izana Shinatose

Hisako Kanemoto

Hisako Kanemoto

as Yuhata Midorikawa

Eri Kitamura

Eri Kitamura

as Honoka Sisters

Sayaka Ôhara

Sayaka Ôhara

as Captain Kobayashi

Tomohiro Tsuboi

Tomohiro Tsuboi

as Ichiro Seii

Satomi Arai

Satomi Arai

as Lala Hiyama

Kosuke Toriumi

Kosuke Toriumi

as Koichi Tsuruuchi

Osamu Saka

Osamu Saka

as Shinsuke Tanba

Rina Sato

Rina Sato

as Numi Tahiro

Mamiko Noto

Mamiko Noto

as Yure Shinatose

Yuuma Uchida

Yuuma Uchida

as Totaro Yamano

Y?to Uemura

Y?to Uemura

as Kairi Hamagata

Inori Minase

Inori Minase

as Iroha Hashine

Miho Okasaki

Miho Okasaki

as Itsuki Nakama

Alex Shi

Alex Shi

as Tsumugi Shiraui

Jad Saxton

Jad Saxton

as Yuhata Midorikawa

Wendy Lee

Wendy Lee

as Captain Kobayashi

Change Location