The Return of Godzilla Affiche de film

The Return of Godzilla


  • Director: Motoyoshi Oda
  • Producer(s): Tomoyuki Tanaka
  • Length: 1h 18m

Cast

Hiroshi Koizumi

Hiroshi Koizumi

as Shoichi Tsukioka

Takashi Shimura

Takashi Shimura

as Kyohei Yamane-hakase

Minoru Chiaki

Minoru Chiaki

as Kôji Kobayashi

Yoshio Tsuchiya

Yoshio Tsuchiya

as Tajima

Setsuko Wakayama

Setsuko Wakayama

as Hidemi Yamaji

Seijiro Onda

Seijiro Onda

as Captain Terasawa of Osaka Defense Corps

Sonosuke Sawamura

Sonosuke Sawamura

as Hokkaido Branch Manager Shingo Shibeki

Masao Shimizu

Masao Shimizu

as Zoologist Dr. Tadokoro

Change Location