Belle Affiche de film

Belle

Cast

Mami Koyama

Mami Koyama

as Swan

Ryô Narita

Ryô Narita

as Shinobu Hisatake

Shôta Sometani

Shôta Sometani

as Shinjiro Chikami

Tina Tamashiro

Tina Tamashiro

as Ruka Watanabe

Kaho Nakamura

Kaho Nakamura

as Suzu

Lilas Ikuta

Lilas Ikuta

as Hiroka Betsuyaku

Toshiyuki Morikawa

Toshiyuki Morikawa

as Justian

Kenjiro Tsuda

Kenjiro Tsuda

as Jelinek

Ryoko Moriyama

Ryoko Moriyama

as Yoshitani

Michiko Shimizu

Michiko Shimizu

as Kita

Fuyumi Sakamoto

Fuyumi Sakamoto

as Okumoto

Takeru Satô

Takeru Satô

as Ryu

Change Location