Dreaming of the Meridian Arc Affiche de film

Dreaming of the Meridian Arc


  • Director: Kenji Nakanishi
  • Writer(s): Yoshiko Morishita
  • Length: 1h 51m

Cast

Kiichi Nakai

Kiichi Nakai

as Yasuharu Ikemoto/Kageyasu Takahashi

Ken'ichi Matsuyama

Ken'ichi Matsuyama

as Hiroaki Kinoshita/Matayoshi

Keiko Kitagawa

Keiko Kitagawa

as Emi Kobayashi/Ei

Yukino Kishii

Yukino Kishii

as Tonomi Yasuno/Toyo

Masato Wada

Masato Wada

as Osamu Kagami/Kakunosuke Osamu

Mio Tanaka

Mio Tanaka

as Akira Yoshiyama/Kichinosuke

Change Location