Earwig and the Witch (Subtitled) Affiche de film

Earwig and the Witch (Subtitled)

  • Release Date: February 12, 2021 (limited)
  • Genre: Fantasy, Animation, Comedy, Family

  • Director: Goro Miyazaki
  • Producer(s): Toshio Suzuki
  • Writer(s): Keiko Niwa, Emi Gunji
  • Studio: GKIDS
  • Length: 1h 22m

Cast

Etsushi Toyokawa

Etsushi Toyokawa

Shinobu Terajima

Shinobu Terajima

Kokoro Hirasawa

Kokoro Hirasawa

Gaku Hamada

Gaku Hamada

Change Location