Ex-File 3: Return of the Exes Affiche de film

Ex-File 3: Return of the Exes

  • Release Date: December 29, 2017 (limited)
  • Genre: Comedy, Romance

  • Director: Tian Yusheng
  • Writer(s): Tian Yusheng
  • Studio: China Lion Film Distribution
  • Length: 2h 00m | Classification: G

Cast

Ryan Zheng Kai

Ryan Zheng Kai

Han Geng

Han Geng

Zeng Mengxue

Zeng Mengxue

Luo Mi

Luo Mi

Change Location