Female Prisoner Number 701: Scorpion Affiche de film

Female Prisoner Number 701: Scorpion

  • Genre: Action

  • Director: Shunya Ito
  • Length: 1h 33m

Cast

Fumio Watanabe

Fumio Watanabe

as Inspector Goda

Meiko Kaji

Meiko Kaji

as Matsu (Sasori)

Kayoko Shiraishi

Kayoko Shiraishi

as Oba

Yukie Kagawa

Yukie Kagawa

as Tomiko Yasuki

Eiko Yanami

Eiko Yanami

as Harue Wagatsuma

Hiroko Isayama

Hiroko Isayama

as Asako Noda

Kuniko Ishii

Kuniko Ishii

as Asako Noda

Yuki Aresa

Yuki Aresa

as Kimiyo Oikawa

Change Location