Fidelity Affiche de film

Fidelity

  • Genre: Drama

  • Director: Nigina Sayfullaeva
  • Producer(s): Evgeniy Nikishov, Valeriy Fedorovich
  • Writer(s): Lyubov Mulmenko, Nigina Sayfullaeva
  • Length: 1h 22m

Cast

Evgeniya Gromova

Evgeniya Gromova

as Lena

Aleksandr Pal

Aleksandr Pal

as Sergei

Aleksey Agranovich

Aleksey Agranovich

as Ivan

Anna Kotova

Anna Kotova

as Nikiforova

Elizaveta Lotova

Elizaveta Lotova

as Receptionist at the hotel

Nino Ninidze

Nino Ninidze

as Sveta

Valentin Samokhin

Valentin Samokhin

as Akter

Mikhail Troynik

Mikhail Troynik

as Policeman

Change Location