Godzilla Against MechaGodzilla (2002)

  • Genre: Action, Sci-Fi

  • Director: Masaaki Tezuka
  • Length: 1h 28m

Cast

Yumiko Shaku

Yumiko Shaku

as Akane Yashiro

Kumi Mizuno

Kumi Mizuno

as 1999 Prime Minister Machiko Tsuge

Akira Nakao

Akira Nakao

as 2003 Prime Minister Hayato Igarashi

Kôichi Ueda

Kôichi Ueda

as Dobashi

Shin Takuma

Shin Takuma

as Tokumitsu Yuhara

Kana Onodera

Kana Onodera

as Sara Yuhara

Kô Takasugi

Kô Takasugi

as JSDF Lieutenant Togashi

Yûsuke Tomoi

Yûsuke Tomoi

as JSDF 2nd Lieutenant Hayama

Jun'ichi Mizuno

Jun'ichi Mizuno

as JSDF 1st Lieutenant Sekine

Takeo Nakahara

Takeo Nakahara

as JSDF Chief Hitoyanagi

Yoshikazu Kanou

Yoshikazu Kanou

as Hishinuma

Akira Shirai

Akira Shirai

as Shinji Akamatsu

Midori Hagio

Midori Hagio

as Kaoru Yamada

Naomasa Rokudaira

Naomasa Rokudaira

Change Location