How Long Will I Love U Affiche de film

How Long Will I Love U

  • Release Date: May 25, 2018 (limited)
  • Genre: Comedy, Romance

  • Director: Lun Xu
  • Producer(s): Zheng Xu
  • Writer(s): Lun Xu
  • Studio: Well Go USA Entertainment
  • Length: 1h 41m | Classification: G

Cast

Jia Ying Lei

Jia Ying Lei

Li Ya Tong

Li Ya Tong

Change Location