I'm Losing It Affiche de film

I'm Losing It

  • Release Date: May 4, 2018 (limited)
  • Genre: Comedy

  • Director: Alexey Nuzhny
  • Producer(s): Alexey Nuzhny, Ekaterina Kononenko, Ilya Naishuller, Nikolay Kulikov, Sergey Kornikhin
  • Writer(s): Nikolay Kulikov, Aleksey Nuzhnyy
  • Studio: Universal Pictures Russia
  • Length: 1h 43m

Cast

Alexandra Bortic

Alexandra Bortic

Irina Gorbacheva

Irina Gorbacheva

Evgeny Kulik

Evgeny Kulik

Roman Kurtsyn

Roman Kurtsyn

Sergei Shnurov

Sergei Shnurov

Change Location