Invincible Kung Fu Legs Affiche de film

Invincible Kung Fu Legs

  • Genre: Action, Martial Arts

  • Director: Tso Nam Lee
  • Length: 1h 31m

Cast

Tan Tao-liang

Tan Tao-liang

as Tan

Kang Peng

Kang Peng

as Pan Pak

Rong-chi Suen

Rong-chi Suen

as Master Mo

Kwan-Li Shen

Kwan-Li Shen

as Phoenix

Change Location