Keiko Affiche de film

Keiko

  • Genre: Drama

  • Director: Claude Gagnon
  • Length: 2h 00m

Cast

Junko Wakashiba

Junko Wakashiba

as Keiko

Akiko Kitamura

Akiko Kitamura

as Kazuyo

Takuma Ikeuchi

Takuma Ikeuchi

Toshio Hashimoto

Toshio Hashimoto

Nobuo Nakanishi

Nobuo Nakanishi

Ryu Nakano

Ryu Nakano

Change Location