Kriya Affiche de film

Kriya

  • Genre: Fantasy, Drama, Horror

  • Director: Sidharth Srinivasan
  • Writer(s): Sidharth Srinivasan
  • Length: 1h 36m

Cast

Noble Luke

Noble Luke

as Neel

Navjot Randhawa

Navjot Randhawa

as Sitara

Sudhanva Deshpande

Sudhanva Deshpande

as Panditji

Avantika Akerkar

Avantika Akerkar

as Tara Devi

Kanak Bhardwaj

Kanak Bhardwaj

as Sara

Md. Asif

Md. Asif

as Kamalkant Kumar

Kishan Bahurupiya

Kishan Bahurupiya

Anuradha Majumder

Anuradha Majumder

as Magdali

Narender Sihag

Narender Sihag

Change Location