Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack Affiche de film

Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack

  • Genre: Action

  • Director: Yoshiyuki Tomino, Hiroyuki Hayashi
  • Producer(s): Masanori Ito, Kenji Uchida
  • Writer(s): Yoshiyuki Tomino
  • Length: 2h 00m
  • Le Score Rotten Tomatoes®
    Audience Score 83%

Cast

Yoshiko Sakakibara

Yoshiko Sakakibara

as Nanai Miguel

Tôru Furuya

Tôru Furuya

as Amuro Ray

Shuichi Ikeda

Shuichi Ikeda

as Char Aznable

Hirotaka Suzuoki

Hirotaka Suzuoki

as Bright Noa

Fuyumi Shiraishi

Fuyumi Shiraishi

as Mirai Yashima

Maria Kawamura

Maria Kawamura

as Quess Paraya

Mitsuki Yayoi

Mitsuki Yayoi

as Chan Agi

Nozomu Sasaki

Nozomu Sasaki

as Hathaway Noa

Change Location