Office Royale Affiche de film

Office Royale

  • Genre: Action

  • Director: Kazuaki Seki
  • Producer(s): Hirofumi Yamabe, Yuichi Sakurai
  • Writer(s): Bakarhythm
  • Length: 1h 42m

Cast

Kenichi Endo

Kenichi Endo

as Ryoko Akagi

Eiko Koike

Eiko Koike

as Reina Onimaru

Satoru Matsuo

Satoru Matsuo

as Mari Fujisaki

Masanobu Katsumura

Masanobu Katsumura

as Taeko Saeki

Mei Nagano

Mei Nagano

as Naoko Tanaka

Alice Hirose

Alice Hirose

as Ran Hojo

Nanao

Nanao

as Juri Ando

Miyuki Ohshima

Miyuki Ohshima

as Etsuko Kanda

Tomomi Maruyama

Tomomi Maruyama

as Sanae Kudo

Change Location