One Second Affiche de film

One Second

  • Genre: Drama

  • Director: Yimou Zhang
  • Producer(s): William Kong
  • Writer(s): Geling Yan, Zhang Yimou, Jingzhi Zou
  • Length: 1h 44m

Cast

Fan Wei

Fan Wei

Yi Zhang

Yi Zhang

Change Location