One Summer Story Affiche de film

One Summer Story

  • Genre: Drama

  • Director: Shûichi Okita
  • Producer(s): Kenichi Yoshida, Miyuki Satô, Ryuhei Tsutsui, Suguru Kubota
  • Writer(s): Mitsuhiko Fujiki, Shûichi Okita
  • Length: 2h 18m

Cast

Kanji Furutachi

Kanji Furutachi

as Kiyoshi Sakuta

Kanata Hosoda

Kanata Hosoda

as Shohei Moji

Yûdai Chiba

Yûdai Chiba

as Akihiro Moji

Yuki Saito

Yuki Saito

as Yuki Sakuta

Genichiro Takahashi

Genichiro Takahashi

as Zen San

Hina Yukawa

Hina Yukawa

as Miyaji

Change Location