Ram Setu (Raama Setu) Affiche de film

Ram Setu (Raama Setu)

  • Genre: Drama

  • Producer(s): A. Subaskaran, Aashish Singh, Aruna Bhatia, Mahaveer Jain, Vikram Malhotra
  • Writer(s): Abhishek Sharma
  • Length: 2h 20m | Classification: PG
  • Le Score Rotten Tomatoes®
    Tomatometer 20% Audience Score 72%

Cast

Akshay Kumar

Akshay Kumar

Pravessh Rana

Pravessh Rana

Jeniffer Piccinato

Jeniffer Piccinato

as Gabrielle

Muqadas Awan

Muqadas Awan

as Muqadas

Change Location