Secret Weapon

  • Genre: Action, Adventure, War

  • Director: Konstantin Statskiy
  • Producer(s): Aram Movsesyan, Elena Denisevich, Ruben Dishdishyan
  • Writer(s): Konstantin Statskiy
  • Studio: 4Digital Media
  • Length: 1h 39m

Cast

Alexander Ustyugov

Alexander Ustyugov

Timofey Tribuntsev

Timofey Tribuntsev

Anatoly Gushin

Anatoly Gushin

Polina Polyakova

Polina Polyakova

Change Location