Shadow

Shadow (v.o.s.-t.a.)

  • Release Date: May 10, 2019 (limited)
  • Genre: Action/Adventure, Drama, War

  • Director: Zhang Yimou
  • Writer(s): Li Wei, Zhang Yimou
  • Studio: Well GO USA Entertainment
  • Length: 1h 55m | Classification: 13+
Read in French

Cast

Deng Chao

Deng Chao

Sun Li

Sun Li

Zheng Kai

Zheng Kai

Wang Qianyuan

Wang Qianyuan

Wang Jingchun

Wang Jingchun

Hu Jun

Hu Jun

Guan Xiaotong

Guan Xiaotong

Change Location