The Catch Affiche de film

The Catch

  • Genre: Drama

  • Director: Nagisa Ôshima
  • Length: 1h 45m

Cast

Rentarô Mikuni

Rentarô Mikuni

as Kazumasa Takano

Yoshi Katô

Yoshi Katô

as Yoichi Kokubo

Teruko Kishi

Teruko Kishi

as Masu Tsukada

Akiko Koyama

Akiko Koyama

as Hiroko Ishii

Change Location