The Cloud in Her Room Affiche de film

The Cloud in Her Room

  • Genre: Drama

  • Director: Zheng Lu Xinyuan
  • Producer(s): Zhen Li
  • Writer(s): Zheng Lu Xinyuan
  • Length: 1h 41m

Cast

Dan Liu

Dan Liu

as Min Muzi's mother

Jin Jing

Jin Jing

as Muzi

Zhou Chen

Zhou Chen

as Fei

Ye Hongming

Ye Hongming

as Feng Muzi's father

Dong Kangning

Dong Kangning

as Bar owner

Change Location