The Real Thing

  • Genre: Drama

  • Director: Koji Fukada
  • Producer(s): Kota Takahashi, Tatsuya Matsuoka, Yoko Abe, Yu Katoh
  • Writer(s): Koji Fukada
  • Length: 3h 52m

Cast

Win Morisaki

Win Morisaki

as Tsuji Kazumichi

Kaho Tsuchimura

Kaho Tsuchimura

as Hayama Ukiyo

Shôhei Uno

Shôhei Uno

as Hayama Tadashi

Kei Ishibashi

Kei Ishibashi

as Hosokawa Naoko

Akari Fukunaga

Akari Fukunaga

as Fujitani Minako

Yukiya Kitamura

Yukiya Kitamura

as Wakita Shin'ichi

Shûgo Oshinari

Shûgo Oshinari

as Mineuchi Daisuke

Change Location