The Soul Affiche de film

The Soul


  • Director: Wei-hao Cheng
  • Writer(s): Wei-hao Cheng
  • Length: 2h 05m

Cast

Christopher Lee

as Doctor Wan

Chen Chang

Chen Chang

as Liang Wen-Chao

Janine Chun-Ning Chang

Janine Chun-Ning Chang

as Ah-Bao

Anke Sun

Anke Sun

as Li Yan

Baijia Zhang

Baijia Zhang

as Tang Su-Zhen

Hui-Min Lin

Hui-Min Lin

as Wang Tian-You

Samuel Ku

Samuel Ku

as Wang Shi-Cong

Hsueh-Feng Lu

Hsueh-Feng Lu

as Stewardess

He-Hsuan Lin

He-Hsuan Lin

as Reporter

Change Location