The Yakuza Papers: Battles Without Honor and Humanity Affiche de film

The Yakuza Papers: Battles Without Honor and Humanity


  • Director: Kinji Fukasaku
  • Writer(s): Kazuo Kasahara
  • Length: 1h 39m

Cast

Bunta Sugawara

Bunta Sugawara

as Shozo Hirono

Hiroki Matsukata

Hiroki Matsukata

as Tetsuya Sakai

Tatsuo Umemiya

Tatsuo Umemiya

as Hiroshi Wakasugi

Tsunehiko Watase

Tsunehiko Watase

as Toshio Arita

Nobuo Kaneko

Nobuo Kaneko

as Yamamori

Gorô Ibuki

Gorô Ibuki

as Ueda

Tamio Kawachi

Tamio Kawachi

as Kanbara Seiichi

Eiko Nakamura

Eiko Nakamura

as Suzue Kunihiro

Hiroshi Nawa

Hiroshi Nawa

as Doi

Change Location