Vanguard

  • Release Date: November 20, 2020 (limited)
  • Genre: Action

  • Director: Stanley Tong
  • Producer(s): Barbie Tung, Stanley Tong
  • Writer(s): Stanley Tong
  • Studio: Gravitas Ventures
  • Length: 1h 48m
  • Le Score Rotten Tomatoes®
    Tomatometer 29% Audience Score 50%

Cast

Jackie Chan

as Tang Huating

Yang Yang

Yang Yang

as Lei Zhenyu

Ai Lun

Ai Lun

as Zhang Kaixuan

Mu Qimiya

Mu Qimiya

as Mi Ya

Xu Ruohan

Xu Ruohan

as Fareeda

Zhu Zhengting

Zhu Zhengting

as Shendiao

Desmond Aldridge

Desmond Aldridge

as Yago

Sayed Badreya

Sayed Badreya

as Abati

Change Location