Violet Evergarden: The Movie Affiche de film

Violet Evergarden: The Movie

  • Release Date: April 2, 2021 (limited)
  • Genre: Fantasy, Animation, Drama

  • Director: Taichi Ishidate
  • Producer(s): Hideaki Hatta, Kazusuna Umeda, Megumi Suzuki, Shigeru Saitô, Shin'ichirou Hatta, Shinichi Nakamura
  • Writer(s): Reiko Yoshida
  • Length: 2h 20m | Classification: G
  • Le Score Rotten Tomatoes®
    Audience Score 100%

Cast

Yui Ishikawa

Yui Ishikawa

as Violet Evergarden (voice)

Daisuke Namikawa

Daisuke Namikawa

as Gilbert Bougainvillea (voice)

Takehito Koyasu

Takehito Koyasu

as Claudia Hodgins (voice)

Hidenobu Kiuchi

Hidenobu Kiuchi

as Dietfried Bougainvillea (voice)

Haruka Tomatsu

Haruka Tomatsu

as Iris Cannary (voice)

Koki Uchiyama

Koki Uchiyama

as Benedict Blue (voice)

Change Location