Wife of a Spy Affiche de film

Wife of a Spy

  • Genre: Drama

  • Director: Kiyoshi Kurosawa
  • Producer(s): Teruhisa Yamamoto
  • Writer(s): Ryûsuke Hamaguchi, Tadashi Nohara, Kiyoshi Kurosawa
  • Length: 1h 55m

Cast

Takashi Sasano

Takashi Sasano

as Nozaki

Yû Aoi

Yû Aoi

as Satoko Fukuhara

Issei Takahashi

Issei Takahashi

as Yusaku Fukuhara

Ryota Bando

Ryota Bando

as Fumio Takeshita

Yuri Tsunematsu

Yuri Tsunematsu

as Komako

Minosuke

Minosuke

as Kanemura

Hyunri

Hyunri

as Hiroko Kusakabe

Change Location